Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία – Το σπίτι μου στην Ελλάδα

Παρουσίαση από την Πόλυ Τσιτσώνη και το businessingreece.gr των επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία.

Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία  

Η Ελλάδα, τόπος ομορφιάς και φυσικής βιοποικιλίας, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται πτώση των τιμών στην αγορά ακινήτων και προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών .Διακρίνουμε τρεις τύπους επενδύσεων: α) Οι αγορές κατοικίας ή οικοπέδων για ανέγερση κατοικίας για την περίοδο των διακοπών ή της σύνταξης από την εργασία ή για εκμετάλλευση, β) οι αγορές και κατασκευές ακινήτων για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα και γ) οι αγορές για την εκμετάλλευση των ιδιωτικών ακινήτων που ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος.

  • Στον ξενοδοχειακό τομέα, οι επενδύσεις αφορούν ξενοδοχεία που ήδη υπάρχουν ή γήπεδα για την ανέγερσή τους ή franchise για τις ξενοδοχειακές αλυσίδες.
  • Στον δημόσιο τομέα, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), συσταθέν το 2011 (Ν. 3986/2011) έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Κράτους στο πλαίσιο προγραμματισμένων ιδιωτικοποιήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Μεταξύ των ιδιωτικοποιήσεων σε εξέλιξη, όπως, η ενέργεια, οι υποδομές και η απόκτηση εταιρικών κεφαλαίων, τα ακίνητα κατέχουν σημαντική θέση στην κατηγορία Αξιοποίηση Γης. Η περιουσία του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. αποτελείται από περισσότερα από 80.000 ακίνητα του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κυριότητα ή η εκμετάλλευση ανήκει στα Υπουργεία, στις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο.) ή στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.). Αυτή έχει ως σκοπό την διαχείριση, και εκμετάλλευση της ιδιωτικής περιουσίας του Κράτους. Η εταιρεία συστήθηκε το 1998 (Ν. 2636/1998). Αυτή την στιγμή, η Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. διαχειρίζεται τουριστικά ακίνητα παντού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως ενδεικτικά, ξενοδοχεία, μαρίνες, camping, γήπεδα γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικές πηγές, γραφεία τουρισμού, και γήπεδα προς τουριστική αξιοποίηση, τα Ολυμπιακά Ακίνητα και άλλους τίτλους ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού κράτους.

Το σπίτι μου στην Ελλάδα

Για την αγορά ενός ακινήτου ή τη συμμετοχή σε ακίνητο αγαθό, συνεργάζονται ο δικηγόρος με τον συμβολαιογράφο. Ο δικηγόρος, μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιήσει έρευνα πάνω στην νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας. Το ίδιο ισχύει και για την αγορά, συγχώνευση ή συμμετοχή στο κεφάλαιο νομικών οντοτήτων του τομέα αυτού. Η υπογραφή ιδιωτικού προσύμφωνου αγοραπωλησίας και η πληρωμή ενός ποσού ως προκαταβολή δεν είναι απαραίτητα, αλλά συνηθίζονται.

  • Οι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. πρέπει να αποκτήσουν μία ειδική άδεια για να αγοράσουν ακίνητο στην παραμεθόριο ζώνη.
  • Οι ξένοι υπήκοοι άλλων χωρών πλην Ε.Ε. οι οποίοι αγοράζουν κατοικία στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να τους χορηγηθεί άδεια διαμονής διάρκειας 5 ετών που είναι ανανεώσιμη σύμφωνα με ειδικές προϋποθέσεις
  • Στην Ελλάδα εφαρμόζεται το σύστημα των αντικειμενικών αξιών για την εκτίμηση των ακινήτων, ήτοι, τα μέρη είναι ελεύθερα να καθορίσουν και να αναγράψουν στο συμβόλαιό τους το τίμημα της αγοραπωλησίας που πρέπει να καταβληθεί, όμως, οι φόροι, τα τέλη και τα έξοδα μεταγραφής θα καθοριστούν τουλάχιστον με βάση αντικειμενικά κριτήρια εκ των προτέρων καθορισμένα από το Κράτος.
  • Ο φόρος για τα ακίνητα αγαθά σήμερα ανέρχεται στο 3% της αξίας της πράξης, ενώ στις συναλλαγές σε μετοχές ή εταιρικά μερίδια ισούται με 15% της υπεραξίας. Επιπλέον, κάθε έτος καταβάλλεται ένας Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ),
  • Το κόστος αγοράς ακινήτου ανέρχεται περίπου στο 5% της αξίας του, ποσοστό που καλύπτει τα συμβολαιογραφικά έξοδα, την μεταγραφή της πράξης και το φόρο, ενώ η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα από τα ενδιαφερόμενα μέρη.